Burnuna gülürdülər…

Gözəl

Noxud ilə fəlsəfə arasında əlaqə.

noxud

<div style=”clear: both;”Hesab edilir ki, Siseron öz adını burnunun formasının noxud dənələrinə oxşadığı üçün alıb.

,