Büllur Brüssel kələmi

Xeyirli

Tərəvəzlər aləmindən xəbərlər - Avropada Brüssel kələminə mükafat kimi baxılır.

Büllur Brüssel kələmi

Büllur Brüssel Kələmi Avropa İttifaqının elmi proqramlarının ən yaxşı iştirakçıları üçün mükafatdır.

, ,