Professorun assistenti

Xeyirli

Noxudlar tədqiqatda iştirak edərək genetikanın əsaslarını qoymuşdur.

plant based alternative nutrients

Qreqor Mendel noxudların sayəsində genetikanın qanunlarını kəşf etmişdir.

,