Sağlamlığa faydalı vitamin E

Vitamin E, həmçinin vitamin A, D və K yağda həll olan vitaminlər qrupuna aiddir. Bu o deməkdir ki, onlar orqanizmdə əsasən yağlı toxumalarda və böyrəküstü vəzilərdə olur.