Siyasətlər və Prosedurlar

İŞGÜZAR DAVRANIŞ MƏCƏLLƏSİ

Bu — əməl edilməsi bütün işçilər üçün məcburi olan işgüzar etika qaydalarıdır
İŞGÜZAR DAVRANIŞ MƏCƏLLƏSİDOCX, 34 KB

TƏCHİZATÇILARIN İŞGÜZAR VƏ ETİK DAVRANIŞ MƏCƏLLƏSİ

Təchizatçıların diqqətlə seçilməsi — şirkətin prioritetlərindən biridir və dayanıqlı inkişafın əsasını təşkil edir. Məcəllənin tələbləri bütün təchizatçılara və onların kontragentlərinə şamil edilir
TƏCHİZATÇILARIN İŞGÜZAR VƏ ETİK DAVRANIŞ MƏCƏLLƏSİDOCX, 45 KB

BÜTÜN ƏLAQƏDAR TƏRƏFLƏR ÜÇÜN AÇIQ OLAN BİLDİRİŞ SİSTEMİ

Təhlükəsiz veb-platforma işçilərdən və təşkilatçılardan potensial pozuntular barədə məlumatları toplamağa imkan verir. Sistem məlumat verən şəxslərin müdafiəsinə və bütün məlumatların mütləq qaydada işlənilməsinə zəmanət verir
Bütün əlaqədar tərəflər üçün bildiriş sistemiDOCX, 13 KB

HƏDİYYƏLƏRƏ DAİR SİYASƏT

Şirkətin adından fəaliyyət göstərən hər hansı işçi işgüzar hədiyyələrə, dəvətlərə və qonaqpərvərlik əlamətlərinə şamil edilən qaydaları nəzərə almalıdır
HƏDİYYƏLƏRƏ DAİR SİYASƏTDOCX, 73 KB
Bizimlə əlaqə

Saytda daha çox