PLANETİN QAYĞISINA QALIRIQ

Təbiət — bizim ən dəyərli aktivimizdir. Gələcəkdə hər kəsin Yer kürəsinin nemətlərindən istifadə etməsini istəyiriksə, biz ona çox böyük qayğı ilə yanaşmalı, onu qoruyub saxlamalıyıq

ÖHDƏLİKLƏRİMİZ

№4 Regenerativ əkinçiliyin istifadəsini genişləndirir və biomüxtəlifliyi qoruyub saxlayırıq
  • Fermerlərin 80%-i regenerativ əkinçilik təcrübəsini tətbiq edirlər — 2030-cu ilədək
  • Əkin sahələrinin 100%-i üçün tozlandırıcıların qorunması planından istifadə edilir — 2030-cu ilədək
№5 Dövri iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk
  • Qablaşmaların 100%-i ikincili emal və ya təkrar istifadə üçün yararlıdır — 2025-ci ilədək
  • Qablaşmalarımızda yer altından çıxarılan xammaldan alınan ilkin plastikin miqdarı 0%-dir — 2030-cu ilədək
№6 Karbon neytrallığını hədəfləyirik

İstixana qazı tullantılarının xalis sıfır səviyyəsinə nail oluruq — 2050-ci ilədək

  • 1-ci və 2-ci əhatə sahələri üzrə istixana qazı tullantılarının 38% azaldılması — 2035-ci ilədək (mütləq mənada)
  • 3-cü əhatə sahəsi üzrə istixana qazı tullantılarının 30% azaldılması — 2035-ci ilədək (intensivlik)

BONDUELLE QRUPUNUN NƏTİCƏLƏRİ

LAYİHƏLƏR

Агро
Regenerativ əkinçilik
Bizim torpağa qayğı prinsiplərimiz: səmərəli növbəli əkindən, torpağın dərindən yumşaldılmasından, gipslənməsindən, qoruyucu bitkilərdən istifadə etməklə torpağın münbitliyini artırırıq; kimyəvi gübrələrin və pestisidlərin istifadəsini minimuma endirir (mexaniki becərmə) və üzvi əkinçiliyə keçirik
Агро
Ağıllı əkinçilik
Biz müasir informasiya texnologiyalarından, əkinlərin və texnikanın peyk vasitəsilə monitorinqindən, dəqiq əkinçilikdən, meteostansiyalardan və torpaq vericilərindən istifadə edirik. İnnovasiyaları, məsələn, bitkilərin zərərverici həşəratlardan qorunması üçün feromon tələlərini tətbiq edirik
Агро
Resursların rasional istifadəsi
Biz bağlayıcı kranlar, sayğaclar, qənaətli avadanlıqlar quraşdırmaqla suyun istifadəsinə nəzarət edirik. Enerjinin istifadəsini azaldırıq — xammal daxil olmadıqda avadanlıq avtomatik olaraq gözləmə rejiminə keçir, bütün lampalar isə enerjiyə qənaət edən lampalarla əvəz edilmişdir
Производство
Ekoloji menecment sistemi
Zavodlarımızda ISO14001 standartı üzrə ekoloji menecment sistemi tətbiq edilmişdir. Onun məqsədi — təsərrüfat fəaliyyətimizin bütün ekoloji aspektlərini idarə etmək, ətraf mühitə ekoloji təsirə nəzarət etmək və bu təsirin səviyyəsini minimuma endirməkdir
Производство
Bərpa olunan enerji mənbələri
Biz enerji balansımızda bərpa olunan enerji mənbələrindən necə istifadə edə biləcəyimizi araşdırırıq. Timaşevskdə yerləşən zavodda günəş batareyalarının zavodun NBM-də istifadəsi üzrə pilot layihəyə start verilib
Производство
Ekoloji qablaşma
Qablaşmaların 90%-i ikinci dəfə istifadə oluna bilər. Biz qablaşdırma materiallarının sayını azaldırıq: tənəkə bankaların və qablaşdırma plyonkasının, eləcə də nəqliyyat qablaşmasının — streç-plyonkanın və büzməli kartonun qalınlığını azaldırıq. Qablaşmalarımızda ikincili xammalın payının artırılması üzərində işləyirik
Bizimlə əlaqə

Saytda daha çox